Etiket - remove

MongoDB Kopya Kayıtları Silme

MongoDB üzerinde zaman zaman oluşan kopya kayıt sorununu çözmek aslında çok basit. Satır satır mongo db üzerinde kayıtlar çiftlenmiş veya daha fazla kopyalanabiliyor. Bunları veritabanı üzerinden temizlemek için aşağıda ki kodları çalıştırmanız yeterli. db.KoleksiyonAdi.aggregate([ { $group: { _id: { AlanAdi: "$KopyasiAranacakAlan"}, dups: { "$addToSet": "$_id" },...