Etiket - kullanıcı

SQL Kullanıcı Girişi Düzeltme

MSSQL veritabanınıza bir kullanıcı ile bağlanma ile ilgili yetki sorunu yaşıyorsanız EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', '{Kullanıcı adı}' kodunu sorun yaşadığınız database üzerinde çalıştırarak düzeltebilirsiniz. Bu sorun genellikle bir veritabanını bir sunucudan diğerine taşırken veya restore işlemi sırasında oluşur. İşinizi hızla çözecektir..