Android Studio Kotlin, View üzerinde oluşturulan nesnelere direkt olarak erişme

Merhaba, bu aralar android kurslarına merak saldım ve eğitimler alıyorum. Yaşadığım bir hatadan yola çıkarak buraya not bırakmak istiyorum. Örneğin, activity_main.xml üzerinde bir TextView oluşturduğumuzda nesnenin ID'sini class içerisinde direkt olarak yazdığımızda erişmek için, Gradle Scripts içerisinde build.gradle(Module: AppAdi.app) içerisinde üst tarafta "plugins" objesini göreceksiniz, o objenin içerisine "id 'kotlin-android-extensions'" yazdıktan sonra sync yaptığınızda otomatik olarak...