JavaScript İle Base64 Kodlu Unicode Dizilerini Çözme: Adım Adım Kılavuz

function b64DecodeUnicode(str) { // Going backwards: from bytestream, to percent-encoding, to original string. return decodeURIComponent(atob(str).split('').map(function (c) { return '%' + ('00' + c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2); }).join('')); } Giriş: Base64 kodlaması, verileri karakter dizilerine dönüştürmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bazen bu kodlama yöntemi Unicode karakterlerini içerebilir. Bu karakterleri çözmek biraz daha karmaşık...