Taskbar’da Program İkonun Yanıp Sönmesi

Taskbar’da Program İkonun Yanıp Sönmesi

Merhabalar, bu sefer ki yazımda biraz daha komplike bir kod yapısı ile devam edeceğim.

Windows masaüstü uygulaması geliştirirken zaman zaman öyle anlar gelir ki kullanıcı programınızı “Minimize” etmiştir ve program üzerinde bir değişiklik olmuştur, ses ile uyarı veremediğimiz durumlarda Taskbar (start menusünün olduğu çubuk)’da programımızın ikonunu yanıp sönme efekti verebiliriz.

// Öncelikle using class'ımızı ekliyoruz
using System.Runtime.InteropServices;

// Daha sonra kod bloğumuza aşağıda ki kodları ekliyoruz

[DllImport("user32.dll")]
  [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
  private static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  private struct FLASHWINFO
  {
    /// <summary>
    /// The size of the structure in bytes.
    /// </summary>
    public uint cbSize;
    /// <summary>
    /// A Handle to the Window to be Flashed. The window can be either opened or minimized.
    /// </summary>
    public IntPtr hwnd;
    /// <summary>
    /// The Flash Status.
    /// </summary>
    public uint dwFlags;
    /// <summary>
    /// The number of times to Flash the window.
    /// </summary>
    public uint uCount;
    /// <summary>
    /// The rate at which the Window is to be flashed, in milliseconds. If Zero, the function uses the default cursor blink rate.
    /// </summary>
    public uint dwTimeout;
  }

  /// <summary>
  /// Stop flashing. The system restores the window to its original stae.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_STOP = 0;
  
  /// <summary>
  /// Flash the window caption.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_CAPTION = 1;
  
  /// <summary>
  /// Flash the taskbar button.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_TRAY = 2;
  
  /// <summary>
  /// Flash both the window caption and taskbar button.
  /// This is equivalent to setting the FLASHW_CAPTION | FLASHW_TRAY flags.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_ALL = 3;

  /// <summary>
  /// Flash continuously, until the FLASHW_STOP flag is set.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_TIMER = 4;

  /// <summary>
  /// Flash continuously until the window comes to the foreground.
  /// </summary>
  public const uint FLASHW_TIMERNOFG = 12;


  /// <summary>
  /// Flash the spacified Window (Form) until it recieves focus.
  /// </summary>
  /// <param name="form">The Form (Window) to Flash.</param>
  /// <returns></returns>
  public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form)
  {
    // Make sure we're running under Windows 2000 or later
    if (Win2000OrLater)
    {
      FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL | FLASHW_TIMERNOFG, uint.MaxValue, 0);
      return FlashWindowEx(ref fi);
    }
    return false;
  }

  private static FLASHWINFO Create_FLASHWINFO(IntPtr handle, uint flags, uint count, uint timeout)
  {
    FLASHWINFO fi = new FLASHWINFO();
    fi.cbSize = Convert.ToUInt32(Marshal.SizeOf(fi));
    fi.hwnd = handle;
    fi.dwFlags = flags;
    fi.uCount = count;
    fi.dwTimeout = timeout;
    return fi;
  }

  /// <summary>
  /// Flash the specified Window (form) for the specified number of times
  /// </summary>
  /// <param name="form">The Form (Window) to Flash.</param>
  /// <param name="count">The number of times to Flash.</param>
  /// <returns></returns>
  public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form, uint count)
  {
    if (Win2000OrLater)
    {
      FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, count, 0);
      return FlashWindowEx(ref fi);
    }
    return false;
  }

  /// <summary>
  /// Start Flashing the specified Window (form)
  /// </summary>
  /// <param name="form">The Form (Window) to Flash.</param>
  /// <returns></returns>
  public static bool Start(System.Windows.Forms.Form form)
  {
    if (Win2000OrLater)
    {
      FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, uint.MaxValue, 0);
      return FlashWindowEx(ref fi);
    }
    return false;
  }

  /// <summary>
  /// Stop Flashing the specified Window (form)
  /// </summary>
  /// <param name="form"></param>
  /// <returns></returns>
  public static bool Stop(System.Windows.Forms.Form form)
  {
    if (Win2000OrLater)
    {
      FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_STOP, uint.MaxValue, 0);
      return FlashWindowEx(ref fi);
    }
    return false;
  }

  /// <summary>
  /// A boolean value indicating whether the application is running on Windows 2000 or later.
  /// </summary>
  private static bool Win2000OrLater
  {
    get { return System.Environment.OSVersion.Version.Major >= 5; }
  }

Tüm bu kodları ekledikten sonra sıra kodumuzu çalıştırma işlemine geldi.

Flash(this);

Kodu ile uygulamamızın ne Taskbarda ne zaman uyarı vermesini istersek verecektir.

Paylaş :

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.